stefandjukic.com
Postavljanje svijeta i uspostavljanje zemlje (šetajući Dukljom)
Tekst koji prenosi Hajdegerovo tumacenje svrhe umjetnosti na pricu o identitetu i kulturnom kontinuitetu