stefandjukic.com
Korupcija i nepotizam i kako protiv njih
Analiza korupcije kao glavnog problema drzava nastalih raspadom Jugoslavije i davanje potencijalnih rjesenja za taj problem