stefandjukic.com
Simulakrumi
O idejama Zana Bodrijara, o tome kako zivimo u svijetu simulacije izbora