stefandjukic.com
Život po korijenu iz minus jedan
Jedna od stvari koje su pokušali da nam usade u školi je savršenost i potpunost matematike. Kada to kažem mislim podjednako na