stefandjukic.com
Emotivni racionalizam
Ideja racionalizacije emocija je prirodna za naše doba. Ovaj tekst želi da dokaže da se emocije i racionalnost međusobno uključuju