stefandjukic.com
Knjiga o Jovu
Razmisljanja o sudbini biblijskog lika Jova, nad cijim zivotom su se Bog i djavo kockali