static.miq.az
Bu sahədə çalışanlar hər saatına görə pul alacaqlar - 14,70 AZN (SİYAHI)
Büdcədən maliyyələşən müəssisə, idarə və təşkilatlarda tədris məşğələlərinin aparılmasına cəlb edilən işçilərin əməyinin saathesabı ödənilməsi məbləğlər
Miq.AZ