startupten.com
کشاورزی عمودی ، ایده نوآورانه در امارات
کشاورزی عمودی ، ایده نوآورانه در امارات امارات متحده عربی با مساحت 83.600 کیلومتر مربع در جایگاه 115 کشور پهناور دنیا قرار گرفته است ، کشوری در میان بیابان های خشک و سوزان.آب و هوای امارات بیابانی است و این سرزمین از بیابان های هموار شکل گرفته که بیشتر برای شترسواری
IranAvada