startupten.com
بقاء در بحران ، تمرکز برای ماندن
بقاء در بحران ، تمرکز برای ماندن بحران اقتصادی و استارت آپ ، کلید واژه ای مهم برای شروع در شرایط خاص.گرچه ره اندازی کسب و کار جدید و پیاده سازی یک ایده استارتاپ شاید کار ساده ای به نظر آید ولی توجه به شرایط اقتصادی و تأمین سرمایه مورد نیاز آن کاری است
IranAvada