startupten.com
استارت آپ و دیگر هیچ
استارت آپ و دیگر هیچ " استارت آپ " واژه ای برای شروع در هر زمان و مکان ، اما این واژه پر طرفدار امروز چگونه به دنیای کسب و کار وارد شد و چطور توانست تمامی فعالیت های تجاری و کسب و کارهای گذشته را تحت تأثیر خود قرار دهد. استارت آپ
IranAvada