startupten.com
استارت آپ نو ؛ داستان سرایی
استارت آپ نو ؛ داستان سرایی یکی از کارکردهای فناوری ، سهولت استفاده از ابزاری است که در گذشته برای در اختیار داشتن آن می بایست زمان داشت و پول هزینه کرد.نوشتن داستان و رمان تنها دغدغه نویسندگان نبود ، چاپ ، ویراستاری و فروش و ... از جمله مواردی بود که شاید سنگ