startupten.com
استارت آپ نو ؛ مدیریت شبکه های اجتماعی
استارت آپ نو ؛ مدیریت شبکه های اجتماعی شبکه های اجتماعی در بالاترین رسالت خود با ورود به دنیای امروز و درآمیخته شدن با زندگی روزمره افراد جامعه ، ارتباط و مشتری مداری را مورد نظر قرار داده و جایگاه آنها به عنوان پلی میان صاحبان کسب و کار و عموم مردم انکار ناپذیر