startupten.com
نانوشو ، نظافت نما ، راه پله و لابی ساختمان
نانوشو ، نظافت نما ، راه پله و لابی ساختمان استفاده از فناوری نانو و بهره مندی از نانو ذرات در حوزه های مختلفی نظیر صنعت ، پزشکی و کشاورزی مفید و باعث بهبود عملکرد تولیدها و سرویس ها گشته و تحقیق و توسعه در استفاده از این فناوری در جهان رو به
IranAvada