startupten.com
جزوه ننویس ، استارتاپ تخصصی حوزه دانشگاه
جزوه ننویس ، استارتاپ تخصصی حوزه دانشگاه استارتاپ جزوه‌ ننویس به همّت محمدعلی میلانی‌ صدر و جمعی از دانشجویان دراسفند سال 1395 راه اندازی شده است. این استارتاپ آموزشی یک مارکت اندرویدی است که محصولات آن اپلیکیشن‌های آموزشی و به طور خاص اغلب با محتوای دانشگاه است. درس‌هایی مانند مکانیک سیالات ، فیزیک 1
IranAvada