startupten.com
فرش دستباف ایران ، گوهری از جنس عشق و فرهنگ
فرش دستباف ایران ، گوهری از جنس عشق و فرهنگ تاریخچه فرش دستباف ایران طبق روایات شاهنامه فردوسی ، آغاز فرشبافی ، رشتن و بافتن به زمان تهمورث یعنی زمان پیشدادیان باز می گردد و در تاریخ طبری از فرش هایی که با مو و پشم حیوانات در این دوره بافته شده سخن رفته
IranAvada