startupten.com
آب کشت ، ایده کشاورزی در قطر
آب کشت ، ایده کشاورزی در قطر قطر کشوری در همسایگی ایران با مساحت 11.493 کیلومتر مربع ، دارای منابع عظیم ذخایر گاز دنیا با بالاترین شاخص توسعه انسانی در بین کشورهای عربی منطقه و همچنین بیشترین درآمد سالانه در جهان است.جمعیت این کشور در سال 2017 حدود 2.6 میلیون نفر بوده که
IranAvada