startupten.com
کسب و کار کوچک شما چگونه رشد می کند
کسب و کار کوچک شما چگونه رشد می کند رشد کسب و کار کوچک چندان ساده و آسان نیست.اغلب کارآفرینان تازه وارد تصور می کنند که با روشن کردن کامپیوتر شخصی و یا ثبت یک شرکت می توانند پول بدست آورند ولی این کاملا یک برداشت اشتباه از شروع یک کسب و کار و