startupten.com
فناوری شاد ، دوچرخه الکترونیکی
فناوری شاد ، دوچرخه الکترونیکی اولین طراحی دوچرخه در کشور فرانسه و در سال 1860 میلادی بوده است و شاید در آن روزگار کمتر کسی فکر می کردد که این وسیله نقلیه کاربرد گسترده ای در جابجایی افراد در کشورهای مختلف دنیا داشته باشد و تعداد دوچرخه های موجود در جهان