starstamedia.se
Ge oss en nyanserad bild av förlossningsskador
Skräckhistorier som rör graviditet och förlossning är tyvärr det vanligaste i vårt medielandskap. Trots att det finns så otroligt många positiva historier och insatser för att barn ska födas så tryggt som möjligt. Media ska granska vården, men jag efterlyser en nyansering, gärna redan i inslag nummer ett. Gravida kvinnor behöver inte skrämmas mer än nödvändigt. I