starkfriskhel.se
Förebygga och behandla smärta på baksida lår (hamstrings/ischiocrurales)
Studien visar att Dry Needling och excentrisk träning ger positivt resultat och även förebygger smärta på baksida lår (hamstrings/ischiocrurales).