starkfriskhel.se
Behandling av kronisk smärta i axel
Studien visar att deaktivering av Triggerpunkter med hjälp av nålar minskar smärta mer effektivt än placebo.