stackcuriosity.com
STM32F103 NUCLEO İLE ESP8266-12E NODEMCU SPI HABERLEŞMESİ. (HAL) | | STACKCURIOSITY
stm32F103rb nucleo board'ı ile esp8266 12e Wifi Modlünün SPI üzerinden haberleşmesini gerçekleştirdik. Projenin detaylarına girecek olursak...