stacija.org
Senā Rīga – Teātra bulvāris
Tagad to dēvē par Aspazijas bulvāri. Izmaiņu ir pat pārsteidzoši maz.