stacija.org
Par rezerves kopiju veidošanu
Datu rezerves kopiju veidošana nav nekāds kosmoss. Parasta lietotāja vajadzībām tas ir salīdzinoši lēti un vienkārši. Sarežģītus risinājumus neapskatīšu, tos var katrs meklēt pats atbilstoši savām …