stacija.org
Par latviešiem
Šeit ir tāds garāks citāts no Jēkaba Janševska sarakstītā romāna Dzimtene. Romāns pirmo reizi izdots 1921.-1925. Darbība romānā risinās vēl senākos laikos – 19. gadsimta otrajā pusē. Aprakstī…