stacija.org
Kāpēc jāiet uz referendumu?
Īsā atbilde ir pretjautājums – Tu vēlies, lai Latvija neatgriezeniski kļūst par Krievijas sastāvdaļu? Nē? Tad ej un paraksties Pret. Kādēļ tad īsti Latvija kļūs par Krievijas sastāvdaļu un pi…