stacija.org
Čemurziežu uzbūve
Mans personīgais dienas prieks ir kādreizējā LC politiķa, tagad Latvijas Ārstu biedrības vadītāja Pētera Apiņa pārdomas par Latvijas sieviešu veselību. Tikai īsti nezinu, piedienas par to smieties …