ssweekly.ir
شماره 896 منتشر شد | صبح صادق آنلاین
هدف ترامپ از این هیاهو چیست؟ دکتر یدالله جوانی مدیر مسئول دونالد ترامپ از زمان ورود به کاخ سفید، علیه جمهوری اسلامی هیاهویی به راه انداخته و به زعم خود مرتب جولان می‌دهد و رجزخوانی می‌کند. در ابتدا مجموعه‌ای از خواسته‌ها را مطرح کرد و پس از ناکامی در رسیدن به این خواسته‌‌ها، از برجام …