ssweekly.ir
شماره 887 منتشر شد | صبح صادق آنلاین
سپاه به شهادت زنده است دکتر یدالله جوانی مدیر مسئول بار دیگر شمیم شهادت ۲۷ پاسدار سبزپوش سپاه، فضای کشور را فراگرفت. هامون رنگ خون گرفت و اصفهان این شهر شهیدان، دگر بار مملو از عطر و بوی دوران جهاد و شهادت شد. دشمن با این جنایت، به زعم خود از ملت ایران برای حماسه‌آفرینی …