ssweekly.ir
شماره 872 منتشر شد | صبح صادق آنلاین
شکست چهارم در ۱۳ آبان ۱۳۹۷ دکتر یدالله جوانی مدیر مسئول ۱۳ آبان در تاریخ مبارزات ملت ایران و ادبیات انقلاب اسلامی فراتر از یک روز تاریخی، یک نماد با معانی فراوان است. پیروزی‌ها و شکست‌های راهبردی برای دو جبهه متفاوت از نظر ماهیت در این روز رقم خورده است. از این رو باید ۱۳ …