ssweekly.ir
شماره 846 منتشر شد | صبح صادق آنلاین
«گفت‌وگوی ملی» یا دغدغه جناحی! علی حیدری/ ۱۹بهمن سال ۱۳۹۵ بود که برای نخستین بار رئیس دولت اصلاحات موضوع «آشتی ملی» را مطرح کرد. بهانه طرح این موضوع، تهدیدهای دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا بود که تازه روی کار آمده بود و اینکه نیاز به وحدت و انسجام در داخل وجود دارد! همان موقع بحث‌های فراوانی …