sspap.sk
Spolužitie v Európe
MUDr. Silvia Nürnberger: Psychoanalytický pohľad na rôzne aspekty života je špecifický. Vychádza z rešpektu k individuálnej rozmanitosti. Psychoanalýza sa v prvom rade zaoberá jednotlivcom a jeho duševným stavom. Je teda možné poskytnúť psychoanalytický pohľad na spoločnosť? Najprv sa pozrime na to, čo vlastne psychoanalýza skúma, čo je teda stredobodom záujmu a cieľom psychoanalýzy, resp. psychoanalytickej psychoterapie. Základnou otázkou, ktorú