ssom.si
ESS IN OSTALI PROJEKTI
Razvoj sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo (SKUM) (št.3032-116/2016/27) Projekt traja od 18. 8. 2017 do 30. 6. 2022. SŠOM deluje kot implementacijski zavod. Vanj je vključenih 60 konzorcijskih partnerjev iz vse Slovenije na različnih nivojih izobraževanja. Vanj je vključenih 9 strokovnih delavcev naše šole. Projekt SKUM temelji na dveh idejah, ki ju je zasnoval prof. dr. Robi