sretna-dusa.com
Nektar čiste ljubavi (3.dio)
O, Gospodine, koji si transcendentalan prema svim materijalnim svjetovima, u obliku duhovnog učitelja uništavaš neznanje požude i drugih nepovoljnih odlika.