sprogkiosken.dk
Vidensdeling: facebook
Ét af de steder på de sociale medier, hvor der virkelig er gang i vidensdelingen, er på facebook. Og især sker der en masse i alskens (audio)logopædiske og pædagogiske facebookgrupper og -sider.…