sprogkiosken.dk
Hvem, hvad, hvor?
Når barnet – på enkeltordsniveau – har rimeligt styr på de(t) targetfonem(er), I træner, går du videre til sætningsniveau. Og hvordan kan du så træne sætninger med en masse udgaver af s…