sprogkiosken.dk
Spørgeskemaundersøgelse om inklusion i skolen
Handicaporganisationerne vil gerne tage temperaturen på inklusionen i den danske grundskole. Derfor har Danske Handicaporganisationer lavet en spørgeskemaundersøgelse rettet mod forældre til børn i…