sprogkiosken.dk
Gentagelsesspil
Når barnet mestrer et givent targetfonem eller en given targetfonemklynge, har du brug for aktiviteter, hvor I kan få sagt fonemet eller klyngen mange gange lige efter hinanden.