sprogkiosken.dk
Pludren og sprogudvikling
Allerede, når barnet er 10 måneder gammelt, kan vi med stor sikkerhed afgøre, om han/hun er i risiko for at udvikle sprogvanskeligheder – og det er vel godt at vide?!