sprogkiosken.dk
Fonemhistorie med /g/
Lydhistorier kan du bruge som intensiv auditiv fonem-stimulering. Ideen er, at barnet skal høre sit targetfonem mindst 12-18 gange inden for 1 minut.