sprogkiosken.dk
Vrøvleordsedderkopper
Når barnet kan producere ‘sit’ targetfonem i isolation, har du brug for at træne fonemet på stavelsesniveau. Her kommer vrøvleordsedderkopperne ind.