sprogkiosken.dk
Journalføring
ALF skriver i sine fagetiske retningslinjer om journalføring: “Medlemmet fører en fortrolig journal, der er præcis og dækkende.”