sprogkiosken.dk
Fonembingo
Har lige lavet et par fonembingoer med hhv. /d/ og /sd/ som initial(t) fonem(kombination). Spillene ligger på Teachers pay teachers, hvorfra du kan downloade dem ganske gratis.