sprogkiosken.dk
Danske børnehavebørn har sprogvanskeligheder
I Politiken d. 27. marts 2012 kan man bl.a. læse følgende: 1.100 københavnske femårige børnehavebørn er blevet sprogvurderet af pædagogerne. 655 af dem havde så store sprogvanskeligheder, at kommu…