sprogkiosken.dk
Bogstavlyd
Center for Læseforskning på Københavns Universitet har lanceret en hjemmeside ved navn www.bogstavlyd.ku.dk. Her kan man se forbindelserne fra grafem til fonem – og fra fonem til grafem. Geni…