sppconcretesubtavee.com
ขอบคันหิน (Curb)
ขอบคันหิน (Curb) เป็นขอบคันหินสำเร็จรูป เหมาะสำหรับ วางขอบถนน หรือ ขอบทางเท้า ส่วนใหญ่จะใช้คู่กับ แผ่นปูทางเท้า
sppconcretesubtavee.com