sppconcretesubtavee.com
เสาเข็มรูปตัว I, เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง (I Shape Piles / Hexagon Piles)
เสาเข็ม I (I Shape Piles) เป็นคอนกรีตเสริมลวด PC Wire รูปตัว I เหมาะสำหรับงานฐานราก ขนาดใหญ่ , ทำกำแพงป้องกันดินสไลด์ ,งานเจาะใต้ดิน
sppconcretesubtavee.com