spostrzeganie.pl
Elastyczność myślenia - Spostrzeganie
Czy każdy z nas może stać się wynalazcą? Co charakteryzuje ludzi wielkich? Porozmawiajmy o elastyczności myślenia.