sposobnahalluksy.pl
Scarf - Sposób na halluksy
Metoda Scarf jest dobrze oceniania, ponieważ pozwala na szybki powrót do codziennego stylu życia i chodzenia obciążającego zoperowaną stopę. Polega ona na przecięciu kości w kształcie litery Z. Fragment dalszy kości przesuwany jest względem fragmentu bliższego, a następnie kość zespola się śrubami. Po dziesięciu dniach można rozpocząć ćwiczenia stopy. Z kolei po dwóch tygodniach pacjent zakłada płaskie …