sporring.se
Måste man vara känd?
Jag har funderat lite om huruvida man måste vara känd eller inte för att lyckas med sin blogg och kommit fram till att det underlättar, men är inte nödvändigt, i synnerhet om man nischar sin blogg och gör ett bra jobb. Det finns ju faktiskt de som gjort tvärtom och gjort sig ett namn just